ES Projektai


Projektas- UAB „Novameta“ kovai su COVID-19 reikalingų produktų gamyba

Projekto numeris: Nr. 03.3.1-LVPA-T-859-01-0041, Projekto pavadinimas: UAB „Novameta“ kovai su COVID-19 reikalingų produktų gamyba, Priemonė – pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1- LVPA-T-859 „COVID-19 produktai LT“, Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2021-02-24 iki 2021-08-06, Skirta finansavimo suma: 766.400,00 EUR

Atsižvelgiant į šiuo metu esamą pasaulinę COVID-19 pandemiją, bei sekdama Pasaulio Sveikatos Organizacijos (PSO) UAB „NOVAMETA“ įgyvendina projektą, kurio tikslas prisidėti prie COVID-19 viruso padarinių mažinimo. Projekto metu planuojama įsigyti modernią gamybos liniją, kurios pagalba bus sukurtos ir rinkai pasiūlytos funkcines medicininės lovos, kurios sumažina slaugos personalo fizinį krūvį ir pačio personalo poreikį, kadangi pacientui funkcinėje lovoje bus galima lengviau valdyti kūno padėtį pagerinant gijimo procesą ir teigiamą ligos baigtį Projekto sėkmingam įgyvendinimui buvo pateikta paraiška ES investicijoms gauti. Įvertinus projekto naudą buvo suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės  Nr. 03.3.1- LVPA-T-859 „COVID-19 produktai LT“ kvietimą.


Projektas Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas UAB "Novameta"

Projekto numeris: Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-04-0079, Projekto pavadinimas: AEI diegimas UAB „Novameta“, Priemonė – pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2020-09-23 iki 2022-02-15 Skirta finansavimo suma: 172.305,00 EUR

UAB „NOVAMETA“ siekdama sumažinti energijos vartojimo intensyvumą įgyvendina projektą, kurio tikslas yra padidinti atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą įmonėje. UAB „Novameta“ atliko energijos vartojimo auditą ir vadovaudamasi jame pateiktomis rekomendacijomis planuoja įsirengti saulės elektrinę, kuri įmonei leis naudoti pagaminamą elektros energiją jos pačios vidiniams poreikiams. Tokios įrangos įdiegimas leis sumažinti tradicinės energijos suvartojimą, mažinti produkcijos savikainą, didinti įmonės konkurencingumą rinkoje. Projekto metu planuojama įsirengti 0,38 MW galiojos saulės elektrinę ant įmonės pastato stogo, kuri generuos papildomą energiją efektyvesniam gamybos procesui užtikrinti. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


Projektas Skaitmeninių technologijų diegimas UAB "Novameta"

Projekto numeris: Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-01-0089 Projekto pavadinimas: Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Novameta“ Priemonė – pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“ Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2018-09-05 iki 2021-05-12 Skirta finansavimo suma: 676.675,00 EUR

Atlikus įmonės gamybos procesų technologinį auditą įvertinta, jog dalis šiuo metu vykdomų gamybos procesų galėtų būti automatizuoti. Skaitmenizavus konkrečius gamybos procesus planuojama padidinti įmonės darbo našumą, sumažinti laiką tarp užsakymo įvykdymo iki galutinio produkto pagaminimo. Tokiu būdu įmonė galėtų atlikti užsakymus žymiai sparčiau, kas leistų įgyti pranašumą prieš rinkoje esančius konkurentus. Projekto metu įmonė planuoja įsigyti įrangos už daugiau nei du milijonus eurų, kurių pagalbą automatizavus didžiąją dalį gamybos bus galima pagaminti gaminius greičiau ir efektyviau tuo pačiu sumažinant riziką dėl galimų klaidų atsiradimo. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

 

Projektas „UAB "Novameta" energijos vartojimo auditas“

Projekto numeris: Nr. 04.2.1-LVPA-K-804-03-0035 Projekto pavadinimas: UAB "Novameta" energijos vartojimo auditas Priemonė - pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“ Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2018-12-12 iki 2019-06-12 Skirta finansavimo suma: 13.800,00 EUR

Siekiant padidinti UAB „Novameta“ verslo efektyvumą, planuojamas atlikti energijos suvartojimo auditas. Audito atlikimas leistų detaliai išanalizuoti labiausiai energijos vartojimui imlias gamybos vietas. Siekiant gauti projektui ES finansavimą buvo pateikta paraiška pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT. Įvertinus paraišką šio projekto įgyvendinimui buvo skirtas ES finansavimas. Projekto metus bus atliktas energijos vartojimo auditas įmonėje bei numatytos atitinkamos priemonės energijos suvartojimo nuostoliams sumažinti. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

 

Projektas „UAB "Novameta" produktyvumo didinimas diegiant didelio poveikio technologijas“

Projekto numeris: Nr. 03.3.1-LVPA-K-841-01-0001 Projekto pavadinimas: UAB "Novameta" produktyvumo didinimas diegiant didelio poveikio technologijas Priemonė - pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-841 „DPT PRAMONEI LT+” Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2016-06-09 iki 2018-12-05 Skirta finansavimo suma: 645.347,00 EUR

UAB "Novameta" investavo beveik 2 mln. eurų į įrangos modernizavimą. Projekto metu įsigyta pažangi technologinė gamybos linija, kuri turi didelio poveikio technologijų požymių (DPT)- robotiką ir fotoniką. Naujų įrengimų pagalba bus gaminami aukštos kokybės profesionali virtuvės įranga. Naujai perkama įranga yra viena moderniausių pasaulyje, įrengimų pagalba bus galima padidinti įmonės kuriamų produktų lankstumą bei bus stipriai sumažinti gamybos kaštus. Visa įsigyta gamybos technologija sudarys sistemą, kuri gerokai padidins gaminamos produkcijos pagaminimo greitį, sumažins medžiagų suvartojimą, gerins produktų tikslumą, bei aplinkos apsaugos aspektus, kaip atliekų gamyboje mažinimą Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-841 „DPT PRAMONEI LT+“

 

Projektas „UAB "Novameta" didelio poveikio technologijų diegimas“

Projekto numeris: Nr. 03.3.1-LVPA-K-841-02-0002 Projekto pavadinimas: UAB "Novameta" didelio poveikio technologijų diegimas Priemonė - pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-841 „DPT PRAMONEI LT+” Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2017-07-10 iki 2019-02-28 Skirta finansavimo suma: 656.491,00 EUR

UAB „Novameta“ įgyvendina jau antrąjį projektą, kuris iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-841 kvietimą „DPT PRAMONEI LT+“. Šio projekto įgyvendinimo metu įsigyta vamzdžių pjovimo, lakštų pjovimo ir metalo lankstymo lazerines staklės. Siekiant padidinti įmonės pardavimus be ES finansinės paramos įmonės galimybės įsigyti modernią įrangą būtų finansiškai sunkiau pakeliamos. Džiaugiamės suteiktomis Europos Sąjungos investicijomis skatinant įmonės bei šalies ekonominį augimą.

 

UAB „Novameta“ eksporto plėtra

Projekto numeris: 03.2.1-LVPA-K-801-02-0413 Projekto pavadinimas: „UAB „Novameta“ eksporto plėtra“ Projekto vykdytojas - UAB „Novameta“ Priemonė - pagal Lietuvos 2014 - 2020 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutini verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“. Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2016-12-23 iki 2018-03-08 Skirta finansavimo suma: 16.329,50 EUR

UAB „Novameta“, siekdama išplėsti įmonės užimamas pozicijas užsienio rinkose ir padidinti pardavimus jose, bei įsitvirtinti naujose rinkose, įvykdė projektą – „UAB „Novameta“ eksporto plėtra“. Projektui suteiktas finansavimas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondo, pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Smulkiojo ir vidutini verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Naujos galimybės LT“. Šis projektas suteikia puikias galimybes pristatyti įmonę, gaminamos produkcijos asortimentą bei prekinį ženklą užsienio vartotojams bei verslo partneriams. Dalyvavimas tarptautinėse parodose prisideda prie teigiamo įmonės įvaizdžio formavimo ir atveria galimybes bendradarbiavimo plėtrai užsienio rinkose bei investicijas pritraukimui į Lietuvą.

 

Projektas „UAB "Novameta" produktyvumo didinimas diegiant didelio poveikio technologijas“

Projekto numeris: Nr. 03.3.1-LVPA-K-841-01-0001 Projekto pavadinimas: UAB "Novameta" produktyvumo didinimas diegiant didelio poveikio technologijas Priemonė - pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-841 „DPT PRAMONEI LT+” Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2016-06-09 iki 2018-01-09 Skirta finansavimo suma: 645.347,00 EUR

UAB "Novameta" investuoja daugiau nei 2 mln. eurų į įrangos modernizavimą. Projekto metu planuojama įsigyti pažangią technologinę gamybos liniją, kuri turės didelio poveikio technologijų požymių (DPT)- robotiką ir fotoniką. Naujų įrengimų pagalba bus gaminami aukštos kokybės profesionali virtuvės įranga. Naujai perkama įranga yra viena moderniausių pasaulyje, įrengimų pagalba bus galima padidinti įmonės kuriamų produktų lankstumą bei bus stipriai sumažinti gamybos kaštus. Visa planuojama įsigyti gamybos technologija sudarys sistemą, kuri gerokai padidins gaminamos produkcijos pagaminimo greitį, sumažins medžiagų suvartojimą, gerins produktų tikslumą, bei aplinkos apsaugos aspektus, kaip atliekų gamyboje mažinimą Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-841 „DPT PRAMONEI LT+“.

 

Projektas UAB Novameta“ verslo procesų modernizavimas

Projekto numeris: Nr. 03.3.1-LVPA-K-806-01-0017. Projekto pavadinimas: UAB „Novameta” verslo procesų modernizavimas. Priemonė - pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-verslas LT”. Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2016-02-11 iki 2017-06-30. Skirta finansavimo suma: 30.900,50 EUR.

UAB "Novameta" yra bendrovė, kurios vienas iš tikslų yra pastoviai tobulėti ir diegtis modernias technologijas, skatinant efektyvinti savo įmonės darbų procesus. Siekiant padidinti įmonės verslo efektyvumą, įmonė nusprendė įsidiegti verslo valdymo sistemą. Kadangi šios investicijos gana didelės buvo pateikta paraiška ES finansinei paramai gauti. Įvertinus projekto naudą buvo suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-Verslas LT“. Siekiant padidinti įmonės verslo efektyvumą, įmonė įsidiegė kompleksinę verslo valdymo sistemą, kuri apima įmonės pagrindinius darbo procesus ir leidžia įdiegti naujus darbo metodus: operatyvų darbų užsakymą ir jų įgyvendinimo planavimą, kontaktų su klientais valdymą, gamybos ir paslaugų apskaitą bei atlikimo kokybės kontrolę. Projekto įgyvendinimo metu buvo modernizuoti pagrindiniai įmonės veiklos procesai. Verslo procesų modernizuota valdymo sistema pakėlė kokybės rodiklius, kadangi visi procesai yra automatiškai registruojami ir atsekami. Gamybos procesų automatizavimas padės geriau panaudoti įmonės resursus

 

UAB „Novameta“ produktyvumo didinimas

Projekto numeris: Nr. 03.3.1-LVPA-K-820-01-0129. Projekto pavadinimas: „UAB „Novameta” produktyvumo didinimas”. Projekto vykdytojas - UAB „Novameta". Priemonė – pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-820 „Procesas LT“. Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2016-02-04 iki 2017-06-30. Skirta finansavimo suma: 14.191,38 EUR.

Siekiant padidinti įmonės darbo našumą, nusprendėme įdiegti LEAN vadybos metodą siekiant optimizuoti veiklą. Siekiant padidinti įmonės verslo efektyvumą, įmonė pateikė paraišką ES finansinei paramai gauti. Įvertinus projekto naudą buvo suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-820 „Procesas LT“. Pasinaudodami ES finansine parama konstravimo skyriuje buvo padidintas konstravimo našumas, sumažinta konstravimo broko. Sandėliuojant sumažinta sandėliavimui naudojamą plotą taip pat išvengiama nereikalingų medžiagų sandėliavimo.

 

UAB „Novameta“ eksporto didinimas užsienio rinkose

Projekto numeris: Nr.VP2-2.1-ŪM-04-K-05-249 Projekto pavadinimas: „UAB „Novameta“ eksporto didinimas užsienio rinkose“ Projekto vykdytojas - UAB „Novameta“ Priemonė - pagal Lietuvos 2007 - 2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo priemonę VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“. Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2015-01-19 iki 2015-01-21 Skirta finansavimo suma: 6.209,00 EUR.

UAB „Novameta“, siekdama išplėsti įmonės užimamas pozicijas užsienio rinkose ir padidinti pardavimus jose, bei įsitvirtinti naujose rinkose, įvykdė projektą – „UAB „Novameta“ eksporto didinimas užsienio rinkose“. Projektui suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „Naujos Galimybės“. Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma sudarė 60% nuo visų projektui skirtų investicijų. Projekto vykdymo metu, pasitelkus Europos Sąjungos (ES) bei nuosavas lėšas, buvo sukurtas rinkodaros priemonių kompleksas, įmonė ir jos gaminiai pristatyti maisto ir svetingumo parodoje „The Hospitality Show 2015“ Didžiojoje Britanijoje. Parodoje buvo parodomi UAB „Novameta“ standartiniai gaminiai bei inovatyvūs individualūs sprendimai. Dalyvavimas „The Hospitality Show 2015“ parodoje suteikė puikias galimybes reprezentuoti įmonę, gaminamos produkcijos asortimentą bei prekinį ženklą vartotojams ir verslo partneriams Didžiojoje Britanijoje. „UAB „Novameta“ eksporto didinimas užsienio rinkose“ projekto įgyvendinimas prisidėjo prie teigiamo įmonės įvaizdžio formavimo ir atverė galimybes bendradarbiavimo plėtrai užsienio rinkose. Sėkmingas projekto vykdymas sąlygojo ryšių užmezgimą su Didžiosios Britanijos įmonėmis. Šiuo metu aktyviai dirbama su potencialiais partneriais, vykdomi pirmieji projektų skaičiavimai.

 

Pramoninių virtuvinių ventiliacinių gaubtų eksploatacinių rodiklių tyrimai

Projekto pavadinimas: „Pramoninių virtuvinių ventiliacinių gaubtų eksploatacinių rodiklių tyrimai“. Projekto numeris: Nr.VP2-1.3-ŪM-05-K-03-62.3 Projekto trukmė: nuo 2014-10-01 iki 2015-04-01. Skirta finansavimo suma: 4.633,92 EUR.

Bendradarbiaujant su Kauno technologijos universitetu atlikti UAB „Novameta“ gaminamų ventiliacinių virtuvinių gaubtų eksploatacinių rodiklių tyrimai. Ventiliaciniai gaubtai montuojami virtuvėse ir jų pagalba iš patalpos ištraukiami nepageidaujami kvapai, šiluma, drėgmė ir ore esančios kenksmingos kietosios dalelės. Šių tyrimų metu buvo nustatyti slėgio nuostolių rezultatai visai įmonėje gaminamų gaubtų gamai, įvertinti teršalų pagavimo ir sulaikymo rodikliai, atlikta palyginamoji smulkiųjų riebalinių dalelių sulaikymo efektyvumo rodiklių studija. Atsižvelgiant į ES standartus, buvo sukurta gaubtų parinkimo metodika. Tyrimų rezultatai įrodo, jog UAB „Novameta“ gaminami gaubtai pasižymi aukštu riebalinių dalelių filtravimo efektyvumu. Pasitelkiant tyrimų metu gautais duomenimis bus atnaujinta produktų gama, papildytos instrukcijos, kurios leis įmonės klientams tiksliai parinkti tinkamiausius virtuvės ventiliacijos įrenginius ir jų optimalius eksploatacinius rėžimus.

 

UAB „Novameta“ konkurencingumo didinimas užsienio rinkose

Projekto pavadinimas: „UAB „Novameta“ konkurencingumo didinimas užsienio rinkose“ Projekto numeris: Nr.VP2-2.1-ŪM-04-K-03-231 Projekto trukmė: nuo 2012-11-02 iki 2013-11-01 Skirta finansavimo suma: 60.001,00 litas.

Planuodami padidinti eksportuojamos produkcijos apimtis nusprendėme dar didesnį dėmesį skirti eksporto rinkodarai ir sudalyvauti tarptautinėje parodoje „HOST 2013“ Milane. Tai suteikė puikias galimybes pristatyti įmonę, gaminamos produkcijos asortimentą bei prekinį ženklą užsienio vartotojams bei verslo partneriams. Projekto įgyvendinimo metu buvo parengta reklaminė medžiaga, skirta įmonės pristatymui parodoje. Kadangi investicijos šiai parodai susidarė didelės, nusprendėme pateikti paraiška ES finansinei paramai gauti. Įvertinus projekto naudą buvo suteikta finansinė parama iš Europos regioninės plėtros fondo pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę Naujos Galimybės. Pasinaudodami ES parama galėjome geriau parengti reklaminę medžiagą ir pasinaudoti didesniu parodos stendo plotu, nei būtume įsigiję nuosavomis lėšomis. Parodos metu užmegsti kontaktai su daugiau nei šimtu potencialių klientų iš Vokietijos, Prancūzijos, Rusijos, Šiaures Afrikos, Artimųjų Rytų bei JAE. Planuojama, kad maždaug ⅓ ar ½ iš jų yra potencialūs klientai. Šiuo metu vykdomi projektų skaičiavimai ir susirašinėjimai dėl tolesnių pardavimų. Projektas startavo 2012 metų lapkričio 2 dieną ir sėkmingai buvo užbaigtas 2013 metų lapkričio 1 dieną. Visa projekto vertė sudarė virš 100 tūkst. litų.

 

UAB „Novameta“ MTTP infrastruktūros plėtra

Projektas startavo 2012 m. kovo 1 d. ir sėkmingai buvo užbaigtas 2012 m. gruodžio 31 d. Visa projekto vertė sudarė 0,5 mln. litų. Projekto pavadinimas: „UAB „Novameta“ MTTP infrastruktūros plėtra“ Projekto numeris: VP2-1.3-ŪM-03-K-03-009 Projekto trukmė: nuo 2012-03-01 iki 2012-12-31 Skirta finansavimo suma: 207.059,00 litai.

Įvertinę augantį šaldymo baldų profesionalioms virtuvėms poreikį, nusprendėme sukomplektuoti tyrimų laboratoriją tokių gaminių kūrimui. Norint parengti tokią laboratoriją reikėjo įsigyti modernią kompiuterinę konstravimo programą, nerūdijančio plieno suvirinimo įrangą, poliuretano putų užpildymo įrangą, formų presavimo įrangą. Kadangi šios investicijos gana didelės, buvo pateikta paraiška ES finansinei paramai gauti. Įvertinus projekto naudą buvo suteikta finansinė parama iš Europos regioninės plėtros fondo pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę Intelektas LT+. Sėkmingai parengus paraišką projektas buvo patvirtintas finansavimui. Pasinaudodami ES parama galėjome greičiau sukurti modernią tyrimų laboratoriją, kuri įgalina rinkai pateikti daugiau naujų gaminių, sutrumpinti jų kelią nuo idėjos iki galutinio gaminio, sumažinti riziką atliekant išsamius prototipų bandymus. Tokia tyrimų laboratorija leis žymiai padidinti įmonės produktų portfelį, tuo pačiu apyvartą bei eksportą.